چاپ کردن این صفحه
جمعه, 22 اسفند 1393 ساعت 17:24

امور مالی و ذیحسابی

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

  شرح وظایف ومسئولیتها ی امور مالی وذیحسابی :

1-        ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ،اعتبارات وتعهدات ودفتر کل .

2-        تهیه وتنظیم لیست حقوق واعلامیه بانکی ،چک،برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف .

3-        رسیدگی به پیش پرداخت ها وعلی الحساب ها واسناد ومدارک مربوط از نظر رعایت واجرای قوانین ومقررات مالی .

4-        انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سر فصل حساب ،تهیه تراز عملیات ،تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر وامضای      آنها

5-        تهیه وتنظیم پیش نویس دستورات وفرم های محاسباتی ،گزارش های لازم وبودجه تفصیلی .

6-        رسیدگی واظهار نظر واقدام در مورد مسائل وپرونده های مشکل مالی وحسابداری .

7-        نظارت ومراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ،جریان امور واحد ویا واحدهای سرپرستی ،اتخاذ تدابیر وارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبودی امور جاری .

8-        همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ،دستورالمل ها وطرح تصویب نامه ها . شرکت در کمیسیونهای مربوطه .

9-        مطالعه قوانین بودجه وسایر قوانین ومقررات مالی واظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن .

10-   نظارت ومراقبت برتنظیم حساب ماهانه حساب ماهانه وکنترل وارسال آن با اسناد ومدارک مربوط به مراجع ذیصلاح وهمچنین مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای.

11-   مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات وپرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب با رعایت کامل قوانین ومقررات مربوط .

12-   اجرای قرارها ودادنامه های صادره از دیوان محاسبات یا سایر مراجع دیگر .

13-   رفع نقص از اسناد وصورتحساب های وام خواهی شده .

14-   تهیه صورت تفریغ بودجه کامل مورد عمل حوزه ذیحسابی وارسال آن به مراجع ذیربط .

15-   تنظیم وارسال صورت مجالس تحویل وتحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار مقام ما فوق .

16-   اداره امور واحد ذیحسابی وارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی .

17-   انجام اقدامات لازم مربوط به امور جمع داری اموال ،امور فروش وجمع داری نقدی .

 

 

بازدید 3694 بار آخرین ویرایش در دوشنبه, 12 تیر 1396 ساعت 11:22
مدیریت سایت"ویستا وب"

آخرین‌ها از مدیریت سایت"ویستا وب"