وب سایت رسمی شهرداری طاقانک - وب سایت رسمی شهرداری طاقانک - اخبار شهرداری http://taghanak-sh.ir Thu, 13 Dec 2018 12:47:59 +0330 fa-ir شروع عملیات پروژه مجتمع خدماتی رفاهی شهر طاقانک http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/874-مجتمع-خدماتی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/874-مجتمع-خدماتی

DSC 0229

 

DSC 0193 

DSC 0221

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Sat, 03 Nov 2018 11:54:38 +0330
نصب تابلو های ترافیکی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/873-نصب-تابلو-های-ترافیکی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/873-نصب-تابلو-های-ترافیکی

DSC 0184

IMG 0999

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Sat, 03 Nov 2018 11:31:54 +0330
محصور نمودن وفنس کشی مسیل (ضلع شرقی ) http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/872-محصور-نمودن-وفنس-کشی-مسیل-ضلع-شرقی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/872-محصور-نمودن-وفنس-کشی-مسیل-ضلع-شرقی

DSC 0188

DSC 0189 

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Sat, 03 Nov 2018 11:28:55 +0330
امسی پاشی ورودی گلستان شهرداری وجلوی ورزشگاه و ورودی شهر از سمت جاده خوزستان http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/867-امسی-پاشی-ورودی-گلستان-شهرداری-وجلوی-ورزشگاه-و-ورودی-شهر-از-سمت-جاده-خوزستان http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/867-امسی-پاشی-ورودی-گلستان-شهرداری-وجلوی-ورزشگاه-و-ورودی-شهر-از-سمت-جاده-خوزستان

IMG 0752

IMG 0736

IMG 0762IMG 0763

 

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Thu, 12 Jul 2018 11:26:03 +0430
پروژه محوطه سازی مقبره شهدای گمنام ومسجد النبی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/864-پروژه-محوطه-سازی-مقبره-شهدای-گمنام-ومسجد-النبی http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/864-پروژه-محوطه-سازی-مقبره-شهدای-گمنام-ومسجد-النبی

 

C- Users asadi Desktop ۲۰۱۸۰۶۲۶ ۱۰۴۱۳۴10

C- Users asadi Desktop ۲۰۱۸۰۶۲۶ ۱۰۴۱۳۴

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Wed, 04 Jul 2018 11:52:52 +0430
پیاده روسازی مشارکتی شهرداری وشهروندان http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/863-پیاده-روسازی-مشارکتی-شهرداری-وشهروندان http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/863-پیاده-روسازی-مشارکتی-شهرداری-وشهروندان

sang

78

 

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Wed, 04 Jul 2018 10:55:58 +0430
اصلاح هندسی ورودی شهر جنب گلزار شهداء http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/862-اصلاح-هندسی-ورودی-شهر-از-سمت-گلزار-شهداء http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/862-اصلاح-هندسی-ورودی-شهر-از-سمت-گلزار-شهداء

 golzar shohada

golzar1

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Wed, 04 Jul 2018 10:34:48 +0430
رنگ آمیزی نرده های محوطه شهرداری وادارات سطح شهر http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/857-رنگ-آمیزی-نرده-های-محوطه-شهرداری http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/857-رنگ-آمیزی-نرده-های-محوطه-شهرداری رنگ آمیزی نرده های محوطه شهرداری وادارات سطح شهر

4

 

6

 

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Sat, 09 Jun 2018 10:22:41 +0430
اجرای سنگ فرش پیاده رو ها در پروژه بوستان شهرداری http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/856-اجرای-سنگ-فرش-پیاده-رو-ها-در-پروژه-بوستان-شهرداری http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/856-اجرای-سنگ-فرش-پیاده-رو-ها-در-پروژه-بوستان-شهرداری اجرای سنگ فرش پیاده رو ها در پروژه بوستان شهرداری
]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Sat, 09 Jun 2018 10:22:06 +0430
انجام بخش دیگری از پروژه احداث بوستان شهرداری (واقع در ضلع شمالی شهر ) http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/855-انجام-بخش-دیگری-از-پروژه-احداث-بوستان-شهرداری-واقع-در-ضلع-شمالی-شهر http://taghanak-sh.ir/index.php/اخبار-شهرداری/item/855-انجام-بخش-دیگری-از-پروژه-احداث-بوستان-شهرداری-واقع-در-ضلع-شمالی-شهر انجام بخش دیگری از پروژه احداث بوستان شهرداری (واقع در ضلع شمالی شهر )

 022011

2

3

]]>
javanhashem@gmail.com (مدیریت سایت"ویستا وب") اخبار شهرداری Wed, 23 May 2018 16:57:08 +0430